versie 30 maart 2018

Privacy beleid Piri Piri Marketing & Communicatie

Piri Piri Marketing & Communicatie respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Piri Piri Marketing & Communicatie heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018  zal worden gehandhaafd).

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Piri Piri Marketing & Communicatie.

Delen met derden
Piri Piri Marketing & Communicatie zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:
• Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Je kunt hierbij denken aan een collega-webbouwer of een tekstschrijver, met wie Piri Piri Marketing & Communicatie separate overeenkomsten afsluit, ook om aan de privacy regels te voldoen.
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Piri Piri Marketing & Communicatie gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Piri Piri Marketing & Communicatie, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens
Piri Piri Marketing & Communicatie kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Piri Piri Marketing & Communicatie en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Piri Piri Marketing & Communicatie verstrekt.

Bij Piri Piri Marketing & Communicatie kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Piri Piri Marketing & Communicatie verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Piri Piri Marketing & Communicatie je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht voor ontwerptechnische en webgerelateerde diensten of het afnemen van online diensten.

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Piri Piri Marketing & Communicatie. En over nieuws op het gebied van online marketing, als je je met een opt-in hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief. Als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je jezelf uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief.

Piri Piri Marketing & Communicatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Piri Piri Marketing & Communicatie zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Piri Piri Marketing & Communicatie maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Piri Piri Marketing & Communicatie maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Google Analytics
Piri Piri Marketing & Communicatie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Piri Piri Marketing & Communicatie.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Piri Piri Marketing & Communicatie heeft hier geen invloed op.

Piri Piri Marketing & Communicatie heeft Google geen toestemming gegeven om via Piri Piri Marketing & Communicatie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@piripirimarcom.nl

Piri Piri Marketing & Communicatie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer
Piri Piri Marketing & Communicatie is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
https://piripirimarcom.nl is de website van Piri Piri Marketing & Communicatie. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34301095. E-mailadres: info@piripirimarcom.nl